Γενικά

Προγράμματα eTwinning 2022-23 και ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-23 υλοποιήθηκαν τρία προγράμματα eTwinning εκ των οποίων δύο στο πλαίσιο του μαθήματος των αγγλικών και ένα στο μάθημα των γαλλικών. Το ένα πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την Ε’ Τάξη με τίτλο «Travelling around Europe in a postcard» και το δεύτερο με την ΣΤ’ Τάξη και τίτλο «Christmas customs and traditions». Στο πλαίσιο του μαθήματος των γαλλικών πραγματοποιήθηκε με την ΣΤ’ Τάξη το πρόγραμμα «C’ est canon».

Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και εποικοδομητικά για τους μαθητές καθώς συνειδητοποίησαν την αξία των ξένων γλωσσών διευρύνοντας τα σύνορα της τάξης τους μέσα από την επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους τους. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς και κατά τη διάρκεια γιορτής προβλήθηκε σχετικό βίντεο με τις εργασίες και τις δημιουργίες των μαθητών στα αναφερόμενα προγράμματα.

Για 3η συνεχή χρονιά το σχολείο μας βραβεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το έργο με τίτλο «What’s story» που πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της Δ’ Τάξης και ΣΤ’ Τάξης στο πλαίσιο των μαθημάτων της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας αντίστοιχα υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κ. Βιβής Γκορίτσα και κ. Αναστασίας Πετρακάλια.