Προσβασιμότητα σχολείου

Το σχολείο μας διαθέτει υποδομές κατάλληλες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία.