Ανακοινώσεις

eTwinning School Label

Το σχολείο μας έλαβε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά eTwinning school label.

Η Ετικέτα Σχολείου eTwinning απονέμεται σε σχολεία που προωθούν ενεργά τις αξίες και την παιδαγωγική του eTwinning, συνιστούν σημείο αναφοράς για την τοπική τους κοινότητα και αποτελούν πρότυπο για άλλα σχολεία. Τα Σχολεία eTwinning υιοθετούν τις αξίες του eTwinning στις πολιτικές, την πρακτική και τις δράσεις επιμόρφωσης του σχολείου με την υποστήριξη της διεύθυνσης. 

Με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning, το eTwinning αναγνωρίζει και αξιολογεί τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο των μεμονωμένων eTwinners, αλλά ολόκληρου του σχολείου, όπου συνεργάζονται ομάδες εκπαιδευτικών και επικεφαλής του σχολείου.

unnamed