Ανακοινώσεις Έντυπα Χρήσιμα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ.ΕΤ. 2023-2024 από 1-20 Μαρτίου 2023

Οι εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2023.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την ανακοίνωση ώστε να πληροφορηθείτε σχετικά με τη διαδικασία:

Με διευκρινιστική οδηγία η Δ.Π.Ε. Δ΄ Αθήνας επισημαίνει πως η Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής μαθητή θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές και των δύο γονέων/κηδεμόνων σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.
Φ1/169086/ΓΔ4/24.12.2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα “Οδηγίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ασκούντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ανήλικων μαθητών/τριών”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023-24

Εγγραφές μαθητών τριών στα Δημοτικά Σχολεί για το σχολικό έτος 2023-24

ΑΙΤΗΣΗ & ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΑΔΥΜ

ΟΡΙΑ

Όρια Σχολείου Χάρτης