Ανακοινώσεις Γενικά Έντυπα

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα, Πειραματικά ή Εκκλησιαστικά σχολεία και για το σχ. έτος 2024-25

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη συμμετοχή μαθητή/τριας για την εισαγωγή του/της σε Πρότυπο ή Πειραματικό ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2024-25.
Στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία η εισαγωγή γίνεται κατόπιν εξετάσεων, ενώ στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται με κλήρωση. Οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών σχ. έτους 2024-25 μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 29.3.2024 έως και την Τετάρτη 17.4.2024 και ώρα 23.59.

Διαδικασία Εισαγωγής: «Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2024-25»

Αριθμός Εισακτέων: «Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025»